تنگسیر ?

کتاب صوتی «تنگسیر» یکی از مهمترین آثار صادق چوبک(۱۳۷۷-۱۲۹۵)، نویسنده معاصر ایرانی است.ماجرای رمان در دواس و بوشهر می‌گذرد. قهرمان داستان زایر محمد دلاور و جوانمرد تنگسیری است. او مردی است ساده و پاک و خانواده دوست، ولی برخی از شهرنشینان بندری سرمایه و دارایی وی را به امانت گرفته و خرج کرده‌اند. زارمحمد بر آن می‌شود تا از آنان انتقام سختی بگیرد. پس با زن و دو فرزندش وداع می‌گوید تا برای نگاهبانی از درستکاری و آبرو و مردانگی خود آخرین راه چاره را در پیش گیرد. هم اکنون می‌توانید کتاب صوتی تنگسیر را با اجرای«علی دنیوی ساروی» بشنوید.

۱۰,۰۰۰ ریال – خرید