شادی بخش ?

سکوت، تمرکز و آرامش فقط پنج دقیقه با ما فاصله دارند. آیا تمام روز با هیجان و سراسیمه کار می‌کنید و شب با ناخرسندی به خواب می‌روید؟ آیا با تمام وجود تلاش می‌کنید و سرانجام می‌بینید کارهایتان بی‌اهمیت بوده‌اند؟ آيا مدام احساس مي‌كنيد نگران و سرگشته‌ايد و دچار استيصال شده‌ايد؟ اگر بتوانيد كارها را به انجام برسانيد و آرامش داشته باشيد و تمام روز به دور از اضطراب و نگراني باشيد، بهتر نيست؟ چقدر وقت مي‌گذاريد تا به آرامش برسيد؟ پنج دقيقه خوب است؟ دكتر جفری برنتلی، استاد دانشگاه دوك، در كتاب صوتی «۵ دقیقه‌ی شادی بخش» رهنمودهايی ارائه می‌کند كه می‌توانيد در پنج دقيقه آنها را به سادگی و شكلی موثر انجام دهيد. هر روز صبح، تنها با يكی از اين تمرين‌ها، روزی همراه با آرامش و تعادل و خرسندی خواهيد داشت. با ادامه اين تمرين‌ها درمی‌يابيد كه اين پنج دقيقه‌های شادی‌بخش بهترين هدايای هستند كه می‌توانيد به خودتان تقديم كنيد.

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید